vol kế một chiều

Vol kế một chiều

1₫ 2₫

Mô tả:

Thang đo 6V và 12V; nội trở >1000Ω/V. Độ chia nhỏ nhất 0,1V; độ chính xác 2,5; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. Ghi đầy đủ các kí hiệu theo quy định.
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Vol kế một chiều

2. Mục đích sử dụng: 

Dạy học về đo điện áp.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thang đo 6V và 12V; nội trở >1000Ω/V. Độ chia nhỏ nhất 0,1V; độ chính xác 2,5; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. Ghi đầy đủ các kí hiệu theo quy định.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668