Ampe kế Một Chiều

Ampe kế Một Chiều

1₫ 2₫

Mô tả:

Thang 1A nội trở 0,17 Ω/V; thang 3A nội trở 0,05 Ω/V; độ chia nhỏ nhất 0,1A; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. Độ chính xác 2,5.
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Ampe kế một chiều

2. Mục đích sử dụng: 

Dạy học về đo cường độ dòng điện.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Thang 1A nội trở 0,17 Ω/V; thang 3A nội trở 0,05 Ω/V; độ chia nhỏ nhất 0,1A; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. Độ chính xác 2,5.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668