Bộ Lực Kế

Bộ Lực Kế

Thương hiệu: NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC

Mã sản phẩm: SVTT38I18

1₫ 2₫

Mô tả:

- loại 0 - 2,5, độ chia 0,05 N; - loại 0 - 5 N, độ chia 0,1 N; - loại 0 - 1N, độ chia 0,02 N. Hiệu chỉnh được hai chiều khi treo hoặc kéo
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Bộ lực kế

2. Mục đích sử dụng: 

Thí nghiệm về lực

3. Mô tả chi tiết thiết bị

- loại 0 - 2,5, độ chia 0,05 N;

- loại 0 - 5 N, độ chia 0,1 N;

- loại 0 - 1N, độ chia 0,02 N.

Hiệu chỉnh được hai chiều khi treo hoặc kéo

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668