Đồng Hồ Bấm Giây

Đồng Hồ Bấm Giây

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Mã sản phẩm: SVTT38I17

1₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Đồng hồ bấm giây 2. Mục đích sử dụng:  Đo thời gian 3. Mô tả chi tiết thiết bị Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên...
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Đồng hồ bấm giây

2. Mục đích sử dụng: 

Đo thời gian

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668