Bút Thử Điện Thông Mạch

Bút Thử Điện Thông Mạch

Thương hiệu: SẢN XUẤT VIỆT NAM

Mã sản phẩm: SVTT38I25

1₫ 2₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Bút thử điện thông mạch 2. Mục đích sử dụng:  Dùng trong thí nghiệm về điện 3. Mô tả chi tiết thiết bị Loại thông dụng. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Bút thử điện thông mạch

2. Mục đích sử dụng: 

Dùng trong thí nghiệm về điện

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Loại thông dụng.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668