Biến Trở Con Chạy

Biến Trở Con Chạy

Thương hiệu: THIẾT BỊ GIÁO DỤC SÔNG VIỆT

Mã sản phẩm: SP445

1₫

Mô tả:

Biến Trở Con Chạy được dùng trong thí nghiệm vật lý
Số lượng

Biến Trở Con Chạy

được dùng trong thí nghiệm vật lý

 

0776222668