Kính lúp

Kính lúp

Thương hiệu: SẢN XUẤT VIỆT NAM

Mã sản phẩm: SVTT38KL

1₫

Mô tả:

- Loại thông dụng (kính lúp cầm tay hoặc kính lúp có giá), G =1,5x, 3x, 5x được in nổi các kí hiệu vào thân.
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Kính lúp

2. Mục đích sử dụng: 

Thực hành sử dụng kính lúp.

3. Mô tả chi tiết thiết bị

- Loại thông dụng (kính lúp cầm tay hoặc kính lúp có giá), G =1,5x, 3x, 5x được in nổi các kí hiệu vào thân.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668