Nhiệt kế (lỏng)

Nhiệt kế (lỏng)

1₫ 2₫

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Nhiệt kế (lỏng) 2. Mục đích sử dụng:  Đo nhiệt độ 3. Mô tả chi tiết thiết bị Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C Hoặc Cảm biến nhiệt độ (TBDC) 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Nhiệt kế (lỏng)

2. Mục đích sử dụng: 

Đo nhiệt độ

3. Mô tả chi tiết thiết bị

Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C Hoặc

Cảm biến nhiệt độ (TBDC)

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668